İstanbul Çeviri | Tercüme Bürosu

Valilik Onayı (Apostil Onaylı Çeviri)

Valilik Onayı (Apostil Onaylı Çeviri)

Profesyonel Çeviri Hizmeti

Valilik onayı ve apostil çeviri sağlanması için belirli belgelerin içerik kapsamında olması gerekir. Öncelikle apostil onayı, bir belgenin geçerliliğini ispat ederek başka ülkelerde de kullanılmasına olanak tanıyan bir onaydır. Valilik onayı ( apostil onaylı çeviri) gerçekleşebilmesi için Türkiye Cumhuriyetinde apostil tasdik şerhi koymaya yetkili makamlardan biri olması ile gerçekleşir. İdari belgeler kısmına girmesi ile valiler, vali muavinleri, kaymakamlar ve hukuk işleri müdürleri tarafından onay almaktadır. Apostil onayının kullanılabilmesi için bir belgenin Lahey Konferansına üye devletlerarasında gerçekleşmesi gerekir. Bu sebeple de belirli ülkelerin kapsamına girmesi göz ardı edilmemelidir.

Valilik Onaylı Tercüme İşlemi

Resmi belge çevirileri arasında yer alan valilik onaylı belgeler için belirli şartları taşıması ve yeminli tercüman tarafından yapılması gerekir. Bu sebeple de öncelikle tam ve doğru aktarım kadar istenilen dilde çeviri de oldukça önemlidir. Bir belgenin apostil onaylı olması için öncelikle belgenin düzenlendiği ülkenin adı yazılmalıdır. Belgeyi imzalayan kişinin adı ve sıfatı da yer almalıdır. Valilik onayı alan belgelerin içerisinde yer alan bilgilerden biri de belgenin üzerine basılan mührün hangi makama ait olduğudur. Belgenin tasdik edildiği yer, tarih, apostil numarası da dikkate alınması gereken detaylar arasındadır. Birçok önemli noktanın belirtilmesi gerektiği gibi çeviride hataya yer verilmemelidir.

Valilik Onaylı Tercüme Fiyatları

Apostil onaylı belgelerin valilik onayı alması ile beraber dikkat edilmesi gereken birçok detayı içerir. Belirtilen detaylara dikkat ederek hazırlanan çevirilerde sayfa başına verilen fiyat ise oldukça uygundur. Valilik onayı alan belge çevirileri fiyat bazında diğer çeviriler gibi değişim gösterir. Bu sebeple de uygun maliyette gerçekleşen tercümeler için tercih edilen firmamız her zaman istenilen dilde aktarım sağlar. Birçok dilde gerçekleşen çevirinin uzman tercümanlar tarafından hazırlanması da müşterilerimiz için en önemli detaydır. Resmi belge çevirileri en iyi şekilde hazırlanarak hataya yer verilmeden teslim edilir. Birbirinden farklı belge konuları mevcut olmakla beraber bireysel çevirilerde yapılmaktadır. Titiz bir çalışma ile beraber kısa sürede gerçekleşen tercüme işlemi için tercih edilen sürede hazırlanması ile müşteri memnuniyeti her zaman önceliğimizdir.