İstanbul Çeviri | Tercüme Bürosu

Adli ve Hukuki Çeviri Metinleri

Adli ve Hukuki Çeviri Metinleri

Profesyonel Çeviri Hizmeti

Çeviri denildiğinde her zaman öncelikle hatasız aktarım ve titiz bir çalışma akla gelir. Bu sebeple de her çeviri alanı için geçerli olan kaliteli çalışma mevcuttur. Terim anlamların oldukça fazla olduğu adli ve hukuki çeviri metinleri içerisinde her zaman mesleki anlamda bilgi birikimi mevcut olmalıdır. Tercümanların araştırma becerisi ve kendilerini her meslekle ilgili, dil veya kültüre göre bilgi birikimlerinin olması önemlidir. Bu sebeple de araştırma ve yeni bilgiler katarak çeviri de kaliteyi yakalamak gerekir. Her dilin çevrilmesi ne kadar önemli ise o dilin kültürü, mesleki terim bilgilerinin de eksiksiz aktarılması gerekir. Böylelikle uzman çeviri ekibi tarafından tercüme büromuzda kalitenin hakim olduğu yazılar aktarılmaktadır.

Hukuki Metinler Neler?

Hukuki metin denildiğinde adli yazışmalardan içtihatlara kadar birçok alanda farklı ülkenin adli yazışmalarına kadar çeşitli belgelerin çevirisi istenebilir. En çok tercih edilen hukuki yazışmalar;
 • Yönetmelik yetkilendirme
 • Yabancı yargı kararı
 • Yabancı mevzuat
 • Vergi evrakı
 • Tüzük
 • Tutanak
 • Tescil evrakları
 • Tapu taahhütname
 • Senet
 • Şirket tüzüğü
 • İnşaat taşeron sözleşmesi
 • İnşaat ihalesi
 • İhbarname vb.
Yukarıda verilen adli ve hukuki çeviri metinleri oldukça önemli konuları içerir. Bu sebeple de dikkatli çeviri yapılarak hata payı sıfıra indirilmelidir. Kusursuz metin çevirisi yapılması ile en çok tercih edilen tercümanlık bürosu olmaya devam ediyoruz.

Adli yazışmalar ve Hukuki Metinlerde Çevirinin Önemi

Adli yazışmalardan hukuki birçok metinin çevirisinde önemli detaylar mevcuttur. Belirtilen detaylardan bir tanesi de çevirmenlerin terimlerin anlamlarında, mesleki konularda ve aktarılması gereken yazışmalarda bilgi birikimine sahip olmasıdır. Hukuki metinlerde çeviriye her zaman dikkat edilmelidir. Çünkü eksik verilen bir bilgi ve çevrilmeyen bir konu bile önemli bir duruma sebebiyet verebilir. Adli ve hukuki çeviri metinleri içerisinde yer alan konular her zaman dikkate alınması gereken önemli konulardır. Tecrübeli çevirmenler tarafından aktarımı gerçekleşen çeviri hizmeti en iyi şekilde yapılır. Uzman ve deneyimli tercümanlar ile çalıştığımızdan dolayı da her zaman tercih edilmekteyiz. Bu nedenle adli yazışmalar ve hukuki metin çevirilerinin yanı sıra akademik çeviri, kurumsal çeviri ve bireysel çeviri gibi pek çok alanda hizmet vermeye devam ediyoruz.